Hanoi combo family


450,000 VND net per person

Fresh spring rolls with prawn
Nem tươi cuốn tôm

*****
Hanoian grilled pork "Bun cha"
Bún chả Hà Nội

*****
Passion fruit crème brulee
Kem cháy vị chanh leo